บริษัท สุทธิภัณฑ์ ฟู้ด เทรด จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าบริโภค สินค้าเกษตรแปรรูป ปลอดสารพิษ (Organic Food) อาทิเช่น น้ำตาลมะพร้าวธรรมชาติแม่กลอง น้ำตาลอ้อยธรรมชาติสุโขทัย น้ำตาลโตนดชนิดผง เส้นหมี่ภูเก็ต เส้นหมี่หาดใหญ่ ไข่เยี่ยวม้า ไข่นกกระทาสด ไข่เค็ม สินค้าสด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย จากธรรมชาติ จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ผ่านการผลิตและเก็บรักษาอย่างดี ถูกหลักอนามัย สินค้าในเครือ บริษัท สุทธิภัณฑ์ ฟู้ด เทรด จำกัด มีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และ ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำ

       Tesco Lotus   Foodland