ตลาดน้ำ แม่กลอง สวนมะพร้าว แม่กลอง ลูกมะพร้าว

Natural Coconut Palm Sugar is local knowledge of Samutsongkram Province. Samutsongkram is many coconut trees. Natural Coconut Palm Sugar is made from the sap of cut flower buds of the coconut palm. Clear Coconut Palm with some filter cloth. Simmer until it has a creamy yellow. Then drops down gently to make cube or wad as needed. When left to cool It was packed in plastic bags or packaging for sale.

Natural Coconut Palm Sugar have sweet taste, good smell, suitable for all kind of cooking, dessert and beverage.

No presevative and bleaching agent added.

 

น้ำตาลมะพร้าวธรรมชาติ เป็นความรู้ในท้องถิ่นของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงครามมีสวนต้นมะพร้าวจำนวนมาก เริ่มจากการปาดช่ออ่อนของดอกหรือที่เรียก จั่นมะพร้าว โดยปาดบางๆ แขวนกระบอกรองรับน้ำตาลใสๆ นำน้ำตาลใสมากรองด้วยผ้าขาวบาง เคี่ยวจนได้สีเหลืองนวลสวยได้ที่ แล้วนำไปหยอดลงเบ้าเพื่อทำเป็นก้อนหรือปึกตามต้องการ เมื่อทิ้งให้เย็นแล้ว จึงนำมาบรรจุในถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อวางขาย

น้ำตาลมะพร้าวธรรมชาติมีรสหวานกลิ่นที่ดีเหมาะสำหรับประเภทของการปรุงอาหารทุกขนมหวานและเครื่องดื่ม

ไม่มีวัตถุกันเสีย และ สารฟอกขาวเพิ่ม

 


 

น้ำตาลมะพร้าวธรรมชาติ สุทธิภัณฑ์ มีวางจำหน่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำ